Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header
Orgaandonatie-donor-worden-ja-of-nee-argumenten-SBO-copyright@AbeleReitsma.com-2015Deventer2145 vierkant 970x970

Open Brief van de Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal naar aanleiding van het Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33 506)   Den Haag, 9 februari 2016   Geachte Kamerleden,   …
Read more

Ineke Koedam - Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO 150x150

De dagbladen van de Holland Media Combinatie, Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en Gooi- en Eemlander publiceerden op 11 maart 2015 een opiniestuk van SBO-adviseur Ineke Koedam: http://orgaandonorjaofnee.nl/wp-content/uploads/2015/03/Orgaandonatie-Ineke-Koedam-in-Noordhollands-Dagblad-Haarlems-Dagblad-Gooi-en-Eemlander-Leidsch-Dagblad-Holland-Media-Combinatie.pdf  

orgaandonatie interview Abele Reitsma in Family7 studio 8 juni 2016 met presentator Bram Willems

Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk. Veel Nederlanders twijfelen over orgaandonatie. Hun onbewuste bezwaren zouden we grondig moeten onderzoeken. Voorlichting zou zo goed moeten zijn, dat we ziekenhuizen kunnen bouwen …
Read more

Orgaandonatie donor worden ja of nee argumenten SBO copyright@AbeleReitsma.com 2013 14052013592 Taraxacum paardenbloem vierkant

Donderdagochtend 11 februari 2016 om 10u35 debatteert Tweede Kamer plenair over Wetsvoorstel ADR van Pia Dijkstra. Wat is nu volgens jou de grootste uitdaging? En wat is je grootste frustatie? Welk succescriterium wil je terugzien in de discussie? Laat hieronder je gedachte achter zodat we deze kunnen meenemen naar de publieke tribune. Voorstel van wet …
Read more

 • Terugbelverzoek

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën