Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header
Orgaandonatie-donor-worden-ja-of-nee-argumenten-SBO-copyright@AbeleReitsma.com-2015Deventer2145 vierkant 970x970

Open Brief van de Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal naar aanleiding van het Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33 506)   Den Haag, 9 februari 2016   Geachte Kamerleden,   …
Read more

Orgaandonatie donor worden ja of nee argumenten SBO copyright@AbeleReitsma.com 2013 14052013592 Taraxacum paardenbloem vierkant

Donderdagochtend 11 februari 2016 om 10u35 debatteert Tweede Kamer plenair over Wetsvoorstel ADR van Pia Dijkstra. Wat is nu volgens jou de grootste uitdaging? En wat is je grootste frustatie? Welk succescriterium wil je terugzien in de discussie? Laat hieronder je gedachte achter zodat we deze kunnen meenemen naar de publieke tribune. Voorstel van wet …
Read more

Ineke Koedam - Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO 150x150

De dagbladen van de Holland Media Combinatie, Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en Gooi- en Eemlander publiceerden op 11 maart 2015 een opiniestuk van SBO-adviseur Ineke Koedam: http://orgaandonorjaofnee.nl/wp-content/uploads/2015/03/Orgaandonatie-Ineke-Koedam-in-Noordhollands-Dagblad-Haarlems-Dagblad-Gooi-en-Eemlander-Leidsch-Dagblad-Holland-Media-Combinatie.pdf  

Ger Lodewick artikel orgaandonatie opiniepagina Trouw 2 december 2015 - 214x214

Ger Lodewick © Westerbroek 2 december 2015 op de Opiniepagina van Trouw, pagina 23. Govert de Hartogh kopieert zonder enige reflectie de misleidende terminologie ‘stoffelijk overschot’ uit de wet op de orgaandonatie (Trouw 28-11). “Na je dood heb je niets meer aan je organen” meent Den Hartogh. Als het zo simpel ligt, waarom halen we …
Read more

 • Blog

  Orgaandonatie: doodgewoon?

  Orgaandonatie: doodgewoon?
 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën